Zoetermeer is een groene oase in de Randstad: een mekka voor bloemen, planten, vogels en andere dieren. In de nieuwe serie ‘Zoetermeer, Natuurlijk Groen’ gaat Zoetermeer Actief met u op pad in de natuur in en rond Zoetermeer. Vandaag de eerste aflevering: wethouder Robin Paalvast drinkt een wijntje in Central Park Zoetermeer.

 

20170311 99088Robin Paalvast is namens D66 wethouder in Zoetermeer. Hij gaat daarbij onder andere over ‘Groen en biodiversiteit’. Over stedelijk groen dus, maar ook over de natuur in onze stad. Zoetermeer Actief vroeg hem naar zijn droom op dat gebied. “Mijn lange termijn perspectief is dat Zoetermeer samen met de gebieden om haar heen een soort Central Park wordt. En dat met een grote variatie aan planten en dieren (biodiversiteit dus, red.). Zodat ze om díe rijkdom bekend wordt”. Hij vindt dat het verhogen van biodiversiteit heel goed valt te combineren met meer recreatievoorzieningen. Zo wordt er een plan ontwikkeld om vaarroutes rondom Zoetermeer met elkaar te verbinden. Met langs de walkanten veel bloemen en planten. Hij ziet het al voor zich: “Je zou op een kruispunt van een water- en een fietsroute horeca kunnen plaatsen. Daar kunnen kinderen lekker spelen en is er voor de ouders wifi en een wijntje”.

 

Zoetermeer is heel goed voor de bijen

Paalvast vindt dat onze stad trots mag zijn op haar groen en natuur. Hij licht toe: “De biodiversiteit in de stad is erg groot. We werken daaraan door verstandig te maaien. Zo kunnen bermen tweemaal bloeien. Dat is goed voor de bijen die onmisbaar zijn voor een gezonde natuur”. Zoetermeerders vinden het normaal dat bermen en walkanten vol staan met wilde bloemen. Maar dat is best bijzonder. Paalvast: “Soms moet ik uitleggen waarom we niet strak maaien. Vooral voor bijen dus!”. Hij vervolgt: “We zijn ook een stad van de parken. En die parken worden zo beheerd dat er optimale ruimte is voor dieren en planten”. Hij noemt nog een paar voorbeelden. Er is hier een bijzonder libellenparkje en er zijn wanden waarin oeverzwaluwen nu in groten getale broeden. En heel recent is er in het Bentwoud ook voor ijsvogels zo’n wand geïnstalleerd.

 

Zoetermeerders zijn blij met het groen in de stad

Onderzoek wijst uit dat Zoetermeerders de kwaliteit van het stadse groen als ‘zeer goed’ bestempelen. Toch zou hij graag willen dat onze inwoners zich nog meer bewust worden van de betekenis daarvan. “Laat mensen de grote waarde van natuur en groen maar beleven. Ook omdat onderhoud geld kost en daar moet draagvlak voor zijn”. Helaas, zo vertelt hij, is natuureducatie wegbezuinigd uit de lesprogramma’s op scholen. Vrijwilligers verzorgen er soms nog natuurlessen. Paalvast wil het belang van natuur wel sterker onder de aandacht brengen. Er is al een zogenaamde ‘Veldgids’ waarin onder andere beschermde soorten staan vermeld. Hij denkt verder aan het ontwikkelen van plattegronden zodat mensen leuke plekjes kunnen vinden. Naast de aandacht voor Zoetermeer zelf wil hij onze inwoners vooral ook wijzen op al het groen om onze stad heen.

 

Bouwen aan Central Park Zoetermeer

Paalvast is mede daarom druk bezig om haar ‘ommelanden’ bij de stad te betrekken. Hij vertelt over de ideeën op het vlak van recreatie en natuur. Zo is er het plan om een rechtstreekse fietsroute vanuit onze stad naar zee te realiseren. Recent is het Gruttolandje bij het Buytenpark geopend. Dat is heel goed voor de vogels en de natuur. Paalvast merkt op dat de polders en akkers om ons heen monotoon zijn geworden door intensief agrarisch gebruik. Het komt er dus vaak op neer om de natuurlijke rijkdom daar te helpen vergroten. Zoals in onze stad zelf. “We zijn met boeren in gesprek om stukjes land daarvoor geschikt te maken".

Er is een vergaand plan om vaarroutes rondom de stad met elkaar te verbinden. Zodat je bijvoorbeeld van de Rottemeren via Bentwoud naar de Oude Rijn en verder kunt varen. Het is een ingewikkeld proces van lange adem om zoiets te realiseren, vertelt hij. Het ombouwen van de nieuwe Driemanspolder is een voorbeeld van die lange adem. Paalvast: “Het duurde lang, maar binnenkort kunnen we er genieten van een diversiteit aan landschapjes en natuur”. Door zo buitengebieden bij onze stad te betrekken bouwt hij stap voor stap ‘Central Park Zoetermeer’ op.  

 

Karaktervolle parken en lanen

Paalvast vertelt dat de gemeente ook bezig is met ‘Citymarketing’. Daarbij wordt nagedacht over de vraag waarin Zoetermeer zich positief onderscheidt ten opzichte van andere steden. Paalvast: “Daar komt een profiel uit en op dat profiel willen we bezoekers enthousiasmeren naar ons toe te komen”. Wat hem betreft spelen groen en biodiversiteit daar een grote rol in. “We zijn echt een stad midden in het groen. En groen zorgt ook voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat”. Hij voegt daaraan toe dat de stad steeds volwassener wordt. “Wat we als stad nodig hebben zijn karaktervolle parken en lanen met volgroeid groen”. Ook dat draagt bij aan ‘Citymarketing’.

We vragen de wethouder tot slot waar hij zelf het liefst recreëert. Hij toont zich daarin een ‘Central Park’ Zoetermeerder: “Met de kids ga ik graag naar de Noord-Aa. Wandelen doe ik het liefst in het Buytenpark. En met de fiets ga ik naar het Bentwoud of de Rottemeren”.

 

Tekst: Rob Oele en Christa van der Hoff

Foto: Wethouder Paalvast (rechts) bij de onthulling van het insectenhotel in de Natuurtuin -maart 2017

-advertenties-

-goede doel-