20140124 114356

Thomas Hoek is 25 jaar oud en is na zijn PABO, vijf jaar geleden, vanaf de start bij de Da Vinci school in Oosterheem gaan werken als leerkracht in de bovenbouw. Ongeveer twee jaar geleden viel het hem op dat er veel hoger begaafde leerlingen binnen de school waren. Nu werkt de Da Vinci al met een lessysteem voor hoger begaafde leerlingen, maar toch liepen deze leerlingen tegen bepaalde zaken aan. Samen met de directeur is besloten om een verdiepingsslag te slaan voor deze leerlingen.

Thomas heeft met de directeur van de Da Vinci de opleiding ‘talentbegeleider’ gevolgd bij Novilo. Tevens zijn alle leerkrachten op een training geweest hiervoor. Sindsdien werkt Thomas 1 dag per week als talentbegeleider en de overige dagen staat hij voor de klas op OBS Da Vinci.

Wat is een talentbegeleider?
Binnen de Da Vinci school zijn een groot aantal hoger begaafde kinderen binnen de groepen  1 t/m 8. Zij willen deze kinderen niet als apart bestempelen en in speciale klassen stoppen. De Da Vinci wil er voor zorgen dat deze kinderen zelf leren om er uit te halen wat er in zit. Wat ook erg belangrijk is, is het sociale aspect bij deze leerlingen.  Thomas vertelt: “Daar help ik hen mee. Zo zorg ik voor uitdagende thema’s waar de leerlingen leren om samen te werken en geef ik korte lessen aan leerlingen op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling. Ik stel samen met de leerling een aantal doelen op. Ik laat de begaafde leerling meedenken over welke manier van leren goed werkt voor hem/haar. Tevens coach ik de leerlingen op de executieve functies. Dit zijn vaardigheden die een leerling nodig heeft om tot goed leren te komen. Er wordt per kind een handelingsplan gemaakt voor zijn/haar sociale vaardigheden en leervaardigheden. Dit alles gaat natuurlijk in goed overleg met school, ouders en kind.”

Hoe wordt bepaald of iemand talent heeft?
Iedereen heeft natuurlijk talent! Het gaat meer om de leerlingen met exceptioneel talent, de Da Vinci noemt dit de ‘opvallers’. Zij moeten goed begeleid worden om dit talent op de juiste manier te gebruiken. Om te bepalen welke leerlingen dit zijn wordt er jaarlijks door alle leerkrachten een signaleringslijst ingevuld van de ‘opvallers’. Kinderen hoeven geen testen te maken of iets te laten zien. Dit wordt opgemerkt door de leerkracht of door de talentbegeleider.

Waarom is het uniek dat er een talentbegeleider is op een reguliere basisschool?
Thomas: “Je ziet op de meeste scholen dat er veel aandacht is voor zorgleerlingen, maar voor de kinderen die hoog scoren wordt nog niet overal wat  gedaan. Op de Da Vinci bieden wij al excellentie onderwijs aan. Dat wij dit nu uitbreiden met een talentbegeleider is uniek omdat dit meestal alleen op Leonardo-scholen gebeurt.”

Zie je inmiddels al resultaten?
“De resultaten gaan we nu beetje bij beetje zien. Binnen het onderwijs is het moeilijk om een verandering snel door te voeren. Dit is ook niet iets dat binnen een jaar van de grond komt, ik heb mezelf opgelegd dat dit een vierjarenplan is. Het belangrijkste is dat het breed gedragen wordt door het team en bestuur. Het bestuur van de OPOZ staat hier voor de volle 100% achter en komt ook regelmatig voor een vorderingsgesprek. Inmiddels geef ik een aantal trainingen per jaar aan de  leerkrachten, maar ook aan andere scholen. Het is leuk om te zien dat het team het zo goed oppakt. Leerkrachten die al meer dan 25 jaar in het onderwijs zitten hebben na deze coaching een hele andere kijk op de ‘opvallers’ en weten dit ook goed over te dragen. Het leukste blijft natuurlijk als een leerling naar me toekomt en trots vertelt dat hij zijn doelen heeft gehaald!”

 

-advertenties-

-goede doel-