BewakingscameraDe vandalismeschade aan schoolgebouwen, die zijn uitgerust met bewakingscamera’s, loopt terug. Dit wordt toegeschreven aan de preventieve werking van het cameratoezicht. Daarom wordt deze aanpak voortgezet. Patrick van Domburg (wethouder wijk- en buurtbeheer): “Bij de acht scholen waar sinds december 2011 cameratoezicht is, is de vandalismeschade meer dan gehalveerd. In 2010 en ’11 tellen we respectievelijk 27 duizend en ruim 30 duizend euro schade; in 2012 betreft dat 12½ duizend euro. Het is goed om te zien dat cameratoezicht daadwerkelijk effect heeft.”

De inzet van camerabewaking was in de Perspectiefnota (voorbeschouwing op het nieuwe begrotingsjaar) 2011 bedoeld als bezuinigingsmaatregel, omdat hierdoor de vandalismeschade aan schoolgebouwen zou dalen. Daarom werden eind 2011, als proef, bij acht scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs camera’s geïnstalleerd. De evaluatie van deze pilot laat nu zien dat de schade aanzienlijk lager is. Bijkomend effect van de gedaalde schade door vandalisme is dat de scholen in kwestie minder overlast hadden door glas op het speelplein en in de lokalen. Deze aanpak blijft dus.

Standaard bij nieuwbouw en renovatie

Een gevolg van de positief verlopen proef is dat camerabewaking bij nieuwbouw en renovatie van scholen standaard wordt opgenomen in het bouwkrediet of renovatiebudget. Dit geldt in 2013 voor de scholen: Clausschool, Bernhardschool, Baanbreker, Buut en Koningin Wilhelminaschool. In de periode 2014-2015 wordt camerabewaking onderdeel van nog eens zeven schoolprojecten.

-advertenties-

-goede doel-