windmolenDuurzaamheid is hot, ook in Zoetermeer. Maar hoe zit dat eigenlijk? Wat doet de gemeente, wat doen bedrijven, wat kunt u doen? Vandaag het negende deel: de politieke partijen.

Ook de politieke partijen houden zich bezig met duurzaamheid, de ene meer dan de andere. De redactie maakte een ronde langs de partijen en vroeg ze wat zij aan duurzaamheid doen. De partijen zijn genoemd in de volgorde van het aantal zetels dat ze hebben in de gemeenteraad, van de grootste partij naar de kleinste partij. Van de SGP is tot nu toe geen reactie ontvangen. Hot items zijn de komst van nieuwe windmolens en de betaalbaarheid van investeringen in nul-op-de-meterwoningen.

 

D66

D66 logoDuurzaamheid is een van de speerpunten van deze partij. De partij heeft een uitgebreide lijst gemaakt met resultaten en toekomstplannen. Zo wil de partij een alternatief voor de windmolen Balij in het Bleizogebied en moeten er zonnepanelen komen op gemeentelijk vastgoed. De inkopen van de gemeente moeten duurzaam zijn. Een belangrijk punt is volgens Peter Vergers dat er op scholen meer aandacht moet komen voor duurzaamheid. “Als je dat op een leuke manier doet spreek je ook de ouders aan. Het mes snijdt dan aan twee kanten.” De partij wil ook een duurzaamheidsmuseum in Zoetermeer, en dat moet een landelijke publiekstrekker worden.

 

Lijst Hilbrand Nawijn (LHN)

LHN nieuw logoBenita van Wegen van de LHN meldt dat de partij blij is dat er voortvarend wordt opgetreden in Zoetermeer: “Wij willen zoveel mogelijk initiatieven uit de markt ondersteunen. We zijn voorstanders van de zogenoemde Green Deals (overeenkomsten tussen de gemeente en marktpartijen, red.). We staan achter de gemeente, die is goed bezig op dit moment. Met de uitbreiding van het aantal elektrische laadpalen bijvoorbeeld.”

 

VVD

download 1Jan-Willem Schotel van de VVD meldt dat de partij het College niet ambitieus genoeg vindt als het gaat om een betere afvalscheiding. De partij heeft daartoe een motie ingediend. Die is aangenomen en voor de zomer moet er een plan liggen. Ook de VVD is voor duurzame energiebronnen, maar wil geen windturbines in het stedelijk gebied. Ook vindt de partij het niet per se noodzakelijk om energie uit de directe omgeving te halen. “Je moet de omgeving niet volbouwen met windturbines. Wellicht kun je waterenergie van elders halen.” Als de grote uitdaging ziet de VVD het terugbrengen van het energiegebruik van woningen en bedrijven, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk nul-op-de meterwoningen te realiseren voor 2040 (een nul-op-de-meterwoning is een huis dat evenveel energie opwekt als dat het nodig heeft voor huis en huishouden, red.). “De vraag is echter wie de aanpassingen aan de woningen gaat voorschieten, de woningbouwverenigingen, de energiemaatschappijen of de bewoners zelf?”

 

SP

downloadIvan Beij van de SP meldt dat duurzaamheid voor de partij heel belangrijk is, maar dat de speerpunten in deze periode meer op woningbouw en zorg liggen. “Een heel belangrijk punt voor ons was bijvoorbeeld het aanbrengen van duurzame verlichting in het Buytenpark. Het was daar niet veilig. We hebben dit samen met GroenLinks opgepakt.” Verder steunt de SP de komst van de nul-op-de-meterwoningen en de ombouw van kantoorpanden tot duurzame woningen, zoals aan de Boerhaavelaan. De partij wil meer samenwerking met andere partijen om duurzaamheidsinitiatieven van de grond te krijgen.

 

CDA

gd HhqOcFractievoorzitter Ingeborg Ter Laak vertelt dat het CDA de ‘trotse initiatiefnemer’ was van de energiesafari. Met behulp van infraroodcamera’s kan voor huiseigenaren worden zichtbaar gemaakt of hun huis veel warmte verliest en zo ja, waar. “Weliswaar is dit initiatief genomen aan het slot van de vorige raadsperiode, maar de positieve resultaten daarvan zien we nu. Dit zien we door de gemeentebrede actie om woningeigenaren te interesseren voor een collectief aanbod voor zonnepanelen. De resultaten van dit collectieve aanbod worden in de tweede helft van dit jaar zichtbaar. Wij kijken er met hoge verwachtingen naar uit,” zegt Ter Laak.

Om de energietransitie een impuls te geven heeft het CDA begin 2016 een themabijeenkomst georganiseerd over duurzaamheid. Daar kwamen 50 mensen op af. Daar is ook uitgebreid gesproken over de windturbines in de Balij. Het CDA is voor duurzame energie en windenergie levert een bijdrage om dat te bereiken, maar windturbines in de Balij ziet het CDA niet zitten.

Verder heeft de partij een actieve rol gespeeld bij de keuze voor verduurzaming van het stadhuis. Ook heeft het CDA voorstellen voor het brede programma ‘Duurzaam Zoetermeer’ gesteund. Onderdeel van het programma duurzaam Zoetermeer is de ontwikkeling van Palenstein naar een gasloze wijk. Tot slot zegt Ter Laak: “Wij delen de hoge ambities van de gemeente Zoetermeer als het om duurzaamheid gaat. Wij constateren hierbij dat de gemeente heel veel verwacht van woningcorporaties en andere partijen in de samenleving. Wij maken ons daarbij zorgen of de prikkels en de financiële middelen toereikend zijn om de hoge ambities van de gemeente waar te maken.”

 

PvdA

logo pvdaMargot Kraneveldt, fractievoorzitter van de PvdA, ziet dat de ambities op het gebied van duurzaamheid er wel zijn, maar dat er weinig geld voor wordt uitgetrokken. De partij wil in Zoetermeer meer aan duurzaam bouwen gaan doen, bijvoorbeeld door te gaan samenwerken met bedrijven die duurzaam bezig zijn. “Daar zou je in de aanbesteding rekening mee kunnen houden.” Er komen in Zoetermeer 10.000 woningen bij en die moeten volgens de partij zo duurzaam mogelijk worden gebouwd.

 

Zo! Zoetermeer

ZozoetermeerMarijke van der Meer, fractievoorzitter, zegt alle initiatieven te van het College te ondersteunen, zoals de nul-op-de-meterwoningen en de uitbreiding van de laadpalen. “Wij zijn voor alles, maar niet voor windmolens in de Balij.” Maar de partij vindt wel dat de maatregelen financieel haalbaar moeten zijn ‘voor de gewone mensen’. “Mensen die een minimuminkomen hebben, moet je het niet moeilijk maken,” zegt Van der Meer. De partij pleit voor het beter toegankelijk maken van de huidige milieustraten voor scootmobielen. De partij is ook actief aan het meedenken over de afvalscheiding. “Het is mijn droom alles weer op een grote hoop te doen en dan te doen aan nascheiding.” De partij bezoekt regelmatig bijeenkomsten over duurzaamheid, zoals het Energiecafé.

 

GroenLinks

groenlinksBij monde van fractievoorzitter Marcel van der Tol laat de partij weten niet ontevreden te zijn. Maar zij vindt wel dat de gemeente op het gebied van duurzaamheid wat meer pit mag tonen en er ook meer geld voor uit zou mogen trekken. GroenLinks laakt de afwachtende houding van het college. “Ga je er als gemeente zelf op af of laat je alles op je afkomen? Ik noem als voorbeeld het oprichten van een windmolencoöperatie. Die is niet van de grond gekomen omdat de gemeente zelf geen actie onderneemt,” aldus Van der Tol.

 

Zoetermeer Vooruit

ZoetermeerVooruitJuliëtte Meurs, fractievoorzitter van Zoetermeer Vooruit, heeft de ervaring dat je als politieke partij en zeker als eenmansfractie weinig kan doen. In plaats van windmolens in de Balij pleit ze voor geluidswallen die zijn uitgerust met zonnepanelen. Ook pleit ze voor het gebruik van elektrische auto’s door de gemeente, bijvoorbeeld elektrische taxi’s voor de wethouders. Ze is voor de plaatsing van zonnepanelen op gemeentelijke daken. Ook is ze benieuwd naar de proeven met de nul-op-de-meterwoningen in Zoetermeer.

 

Tekst Christa van der Hoff

U kunt de hele serie over Duurzaamheid op Zoetermeer Actief vinden op: Serie Duurzaam Zoetermeer

-advertenties-

-goede doel-