Duurzaamheid is hot, ook in Zoetermeer. Maar hoe zit dat eigenlijk? Wat doet de gemeente, wat doen bedrijven, wat kunt u doen? In een serie verkent de redactie dit thema. Vandaag het vijfde deel: kleinschalige energiecentrales.

 

DEZo bouwt kleinschalige energiecentrales in Zoetermeer

IMG 0815 copyRens Schipper, bestuurslid van DEZo (Duurzame Energie-coöperatie Zoetermeer), vertelt enthousiast over kleinschalige energiecentrales. Een mooi voorbeeld daarvan is kringloopwinkel De Pelgrimshoeve. Daar is onder de regie van DEZo met succes een bescheiden zonneparkje met 94 zonnepanelen aangelegd. Dat volstaat om tien huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Rens: "We hebben de ambitie om nog veel meer van dit soort projecten te realiseren. Daarbij kunnen ook windmolens worden ingezet". Dat wil DEZo doen met Zoetermeerders die daar samen met hen in willen investeren. Ze werken nu bijvoorbeeld aan een plan om zonnepanelen te leggen op onder andere enkele sporthallen. De gemeente heeft daarvoor meerdere gebouwen ter beschikking gesteld. DEZo legt de lat voor zichzelf hoog. Rens licht toe: “We hebben als ideaal om Zoetermeer energieneutraal te maken. Dit betekent dat de stad met haar bewoners en bedrijven uiteindelijk net zoveel energie opwekt als ze gebruikt. We houden niet op voor het zover is!”.

Lage drempel

DEZo staat dus voor ‘Duurzame Energie-coöperatie Zoetermeer’. Hun motto is: Voor en door inwoners van Zoetermeer. De coöperatie bestaat sinds 2014 en heeft inmiddels 60 leden. Het lidmaatschap bedraagt 12 euro per jaar. “Daarmee is de drempel voor deelname bewust laag gehouden,” zegt Rens. Leden kunnen hun geld inleggen bij de coöperatie voor gezamenlijke projecten zoals hierboven genoemd. DEZo zorgt dan verder voor de ontwikkeling en beheer van de energiecentrales. “Samen bereik je zo meer dan in je eentje,” weet Rens. Om inwoners te benaderen wil DEZo volgens het zogenaamde blok voor blokprincipe gaan werken. DEZo trekt hierbij letterlijk de wijken van Zoetermeer in. Ze zijn dan op zoek naar blokken huizen en gebouwen die sterk op elkaar lijken. Die komen in aanmerking voor een gezamenlijke aanpak. DEZo helpt vervolgens deze bewoners met de juiste keuze aan duurzame maatregelen.

Bewustwordingscampagnes

DEZo doet nog meer. Zo voeren ze campagnes om bewoners bewust te maken van de vele mogelijkheden voor verduurzaming. Juist die bewustwording is de grootste uitdaging, vindt Rens. Want de meeste mensen hebben bij lange na nog niet in de gaten wat er allemaal mogelijk is. Sinds oktober 2016 worden er daarom maandelijkse energiecafés georganiseerd in restaurant The Happy Moose. Iedereen is daar welkom. Er zijn ook jaarlijkse activiteiten. Rens Schipper: "In 2015 begonnen we met een energiemarkt en in augustus 2016 volgde de organisatie van de duurzame fietsroute Zoetermeer. In 2017 willen we het grootser aanpakken door een heel weekend aan dit onderwerp te besteden”. Dat gebeurt rondom de dag van de duurzaamheid op 10 oktober. Het programma is nog niet bekend.

Burgerinitiatief

DEZo is een burgerinitiatief. Wat houdt dat in? Rens: “Het betekent dat óok burgers ondernemend kunnen en moeten zijn, in dit geval op het gebied van duurzaamheid. Met alleen de overheid en het bedrijfsleven kom je er niet”.

Maar we hebben wél al die partijen nodig voor een volledig duurzaam Zoetermeer, benadrukt hij. DEZo wil samen met andere burgerinitiatieven aan de slag. Die kennen ook een blok voor blok- aanpak. Wie zijn (huizen)blok ook wil aansluiten bij DEZo wordt door Rens bemoedigd: “Er zijn zóveel kansen maar je moet wel te weten komen waar wat mogelijk is!”

Tekst Rob Oele

U kunt de hele serie over Duurzaamheid op Zoetermeer Actief vinden op: Serie Duurzaam Zoetermeer

-advertenties-

-goede doel-