Duurzaamheid is hot. Ook in Zoetermeer. Maar hoe zit dat eigenlijk? Wat doet de gemeente, wat doen bedrijven, wat kunt u doen? In een nieuwe serie belichten we de duurzaamheid van Zoetermeer. In het derde deel: fikse uitbreiding elektrische laadpalen.

20141111-32694Elektrisch (auto) rijden wordt steeds populairder. Er rijden nu iets meer dan 100.000 elektrische voertuigen rond in Nederland. Het is niet alleen goed voor het milieu, het levert ook wat op in de portemonnee. Als bezitter van een elektrische auto betaal je minder belasting. Stroom is bovendien goedkoper dan gas, diesel of benzine. Het is echter wel zo handig als je een laadpaal in de buurt hebt. Hoe zit dat in Zoetermeer? Zoetermeer Actief stelde de gemeente tien vragen over elektrische laadpalen.

 

Hoeveel laadpalen staan er nu precies in Zoetermeer?
Zoetermeer telt 66 oplaadpalen. Dat is inclusief de zeventien palen die deze maand geplaatst worden.

 

Naar hoeveel gaat dit doorgroeien? Wanneer?
In 2017 en 2018 gaat de gemeente 130 nieuwe oplaadpalen plaatsen. Daarmee komt het totaal op bijna 200 oplaadpalen.

 

Hoe betaalt Zoetermeer deze laadpalen?

Er is door het Rijk samen met belangverenigingen een zogenoemde Green Deal gesloten: de Green Deal Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur voor Elektrisch Vervoer. In het verband van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een subsidie aangevraagd en ook gekregen van het ministerie van Economische Zaken. Hierin zijn voor Zoetermeer 130 oplaadpalen opgenomen. De gemeente gaat het geld eerst voorschieten. Gedurende acht jaar zal dit bedrag worden terugverdiend door een opslag op de stroomkosten.

 

Hoeveel kost een laadpaal?
Een laadpaal kost 3000 euro.

 

Zijn er voor degene die de laadpaal aanvraagt ook kosten aan verbonden?
Nee, er zijn geen kosten aan verbonden voor de aanvrager. Het zijn palen in de openbare ruimte waar elke bezitter van een elektrische auto die auto kan opladen.

 

Hoe werkt zo'n laadpaal eigenlijk?
De gebruiker krijgt een pasje waarmee het stroomverbruik per keer dat de auto wordt opgeladen, wordt geregistreerd. Met het pasje worden ook de stroomkosten betaald.

 

Hoe wordt bepaald waar er een laadpaal komt?
Voor de plaatsbepaling wordt naar een aantal criteria gekeken, zoals onder meer parkeerdruk, zichtbaarheid, gelijkmatige verdeling over de stad en de ligging van stroomkabels en bomen. In samenspraak met bewoners worden de mogelijke locaties bepaald. Oplaadpalen worden pas geplaatst naar aanleiding van concrete aanvragen. Waar mogelijk wordt een combinatie gemaakt met meerdere aanvragers.

 

Hoeveel aanvragen voor een laadpaal krijgt de gemeente?
Er komen maandelijks ongeveer acht aanvragen binnen.

 

Hoe zit het met de dealers van elektrische auto's in Zoetermeer? Zijn die betrokken?
Dealers zijn niet betrokken. Oplaadpalen worden geplaatst op basis van verzoeken van burgers/ gebruikers. Veel autobezitters kopen hun auto’s overigens ook bij dealers buiten Zoetermeer.

 

Welke parkeer apps propageert de gemeente? Apps kunnen handig zijn omdat er vaak ook mee te vinden is waar de elektrische laadpalen zijn geplaatst.
De gemeente speelt hierin geen actieve rol.

 

Tekst: Christa van der Hoff

 

U kunt de hele serie over Duurzaamheid op Zoetermeer Actief vinden op: Serie Duurzaam Zoetermeer

-advertenties-

-goede doel-