Pastor-diaken Walther Burgering, dominee Jaap van de Akker en dominee Rein Algera schrijven elke twee weken afwisselend over maatschappelijke en menselijke zaken, die vanuit een levensbeschouwelijke blik op de wereld worden belicht. Deze week de column 'Vol verwachting…' van Walther Burgering.

 

Vol verwachting…

Engel met boekDe laatste weken zijn we volop in de ban van Sint Nicolaas en zijn medewerkers geweest. Het feest dat voor kinderen (en volwassenen) een tijd van spanning en hoopvolle stemming is. Niet voor niets zingen we “Vol verwachting klopt ons hart, wie de koek krijgt wie de gard.” Deze tijd van wachten op iets dat komen gaat (het heerlijk avondje) zet ons in een menselijke stand van verlangen, reikhalzend uitzien naar iets opwindends en goeds.
In deze decembermaand wordt de Sint al snel opgevolgd door de volgende heilige. 25 december nadert met rasse schreden. Naast de vraag wat we zullen eten of drinken en wie er allemaal wel niet rondom onze Kerstdis zitten, is het inmiddels bijna ook de vraag wat we vieren met Kerst. Door de commercie en Kerstman ingehaald zijn we dat bijna vergeten.
Gelukkig hebben we nog drie weken om daar aan te wennen. Drie? Ja drie. Een korte Adventstijd dit jaar. Normaal duurt de tijd van wachten en verwachten, dat Advent is, vier weken. Maar omdat Kerstmis dit jaar op een maandag valt, is de zondag ervoor de 4e zondag van de Advent. Waar normaal een week tussen zit, is het nu een dag. Kerstavond valt dus op zondag 24 december. Dit komt niet zo vaak voor, maar nu wel.
Tijden die vol verwachting zijn, vind ik wel mooie tijden. Ze zijn als het ware zwanger van de komst van het feest. Met het Sinterklaasfeest net achter de rug verheug ik me alweer op het Kerstfeest. En net als met de Sint weet ik zeker dat ook Jezus dit jaar weer zal komen. Apart eigenlijk. Vol verwachting klopt ons hart, terwijl we zeker weten dat hij komt. In ieder geval is het een positief gevoel en dat is al heel wat in deze donkere dagen.

Dit is de laatste column van Walther Burgering. Hij is pastor-diaken van de H. Nicolaasparochie in Zoetermeer en gaat vanaf 2018 werken in de Franciscusparochie in het Westland. 

 

walther burgeringWalther Burgering is als rooms katholiek pastor actief voor het diaconaal project Bus 63 in Buytenwegh en het Nicolaasproject Oosterheem. Vanuit het pastoraal team van de H. Nicolaasparochie is het zijn taak om specifieke aandacht te besteden aan jongeren en aan mensen in achterstandssituaties. Zie ook www.nicolaasparochiezoetermeer.nl.

 

U vindt alle levensbeschouwelijke columns hier: Goed beschouwd

-advertenties-

-goede doel-