Pastor-diaken Walther Burgering, dominee Jaap van de Akker en dominee Rein Algera schrijven elke twee weken afwisselend over maatschappelijke en menselijke zaken, die vanuit een levensbeschouwelijke blik op de wereld worden belicht. Deze week de column 'Paaseitjes' van Walther Burgering.

 

paaseitjesNog een paar weken en het is weer Pasen. Ieder jaar wordt dit christelijk feest voorafgegaan door een vastenperiode van 40 dagen. Sinds enkele jaren heeft de commercie Pasen ook ontdekt en liggen de chocolade paaseitjes volop in de schappen van de winkelketens. Analoog aan wat er rond Kerstmis gebeurt, hebben de supermarkten Pasen omarmd. Iedereen gaat voor geel! Prachtig zou je kunnen zeggen....
Want in deze laat-moderne tijd, waarin het christendom steeds verder wordt teruggedrongen, is het opmerkelijk dat christelijke feesten hoogtij vieren. Maar dat het slechts om geld verdienen gaat, en niet om de promotie van dit christelijk feest, wordt snel duidelijk. In tegenstelling tot de aanloop naar de Kerst, heeft de aanloop naar Pasen van oudsher een heel ander karakter. Niet uitbundig en feestelijk, maar sober. Echter, dat verkoopt niet.
De veertigdagentijd heeft als doel om je te bezinnen op je bestaan, om te vasten (dus te minderen), om tot inkeer te komen en naar binnen te kijken. Om te beseffen dat leven niet vanzelfsprekend is, dat de mens zich moet bekeren, zijn fouten serieus nemen en boete doen. Daar komt geen paaseitje bij kijken. Daar kan geen chocola tegenop, zelfs niet als troost na het verdriet van Goede Vrijdag (wanneer Jezus wordt gekruisigd).
Vroeger had ik een vastentrommeltje. Ik leerde van de kerk en van mijn ouders dat ik –ook als kind- moest matigen. Het dagelijkse snoepje na school verdween in het vastentrommeltje. Op zondag mocht dat open en was het heerlijk snoepen.
Dat Paaseitjes nu uitbundig verkrijgbaar zijn onderstreept de feelgood-maatschappij, waarin bekering en boete doen helaas steeds minder een plaats hebben.

 

walther burgeringWalther Burgering is als rooms katholiek pastor actief voor het diaconaal project Bus 63 in Buytenwegh en het Nicolaasproject Oosterheem. Vanuit het pastoraal team van de H. Nicolaasparochie is het zijn taak om specifieke aandacht te besteden aan jongeren en aan mensen in achterstandssituaties. Zie ook www.nicolaasparochiezoetermeer.nl.

 

U vindt alle levensbeschouwelijke columns hier: Goed beschouwd

-advertenties-

-goede doel-