Bram Doeves belicht voor u elke week een mooie bridge- of dampartij. Interessante stellingen, een leuke puzzel om over na te denken of een verslag van een goed gespeelde wedstrijd. Deze week een bridgecolumn over het Kampioenschap Open Bridgeparen district Delft.

 

Helen Speicher en Gerrie Hendriks kampioen Open Bridgeparen district Delft

BridgeOp 16 april zijn Helen Speicher en Gerrie Hendriks kampioen geworden van de hoofdklasse Open Paren van het bridgedistrict Delft, waarvan ook Zoetermeer deel uitmaakt. Het aantal bij de NBB Delft aangesloten bridgers bedraagt ca 4500, en er zijn ca 40 bridgeclubs, waarvan 9 in Zoetermeer. In Zoetermeer zijn er in totaal ca 20 bridgeclubs. In 2009 waren Helen Speicher en Gerrie Hendriks ook al kampioen Open Paren. Ze bridgen bij Beter Zicht in Zoetermeer en Helen Speicher is ook betrokken bij de organisatie van de Oefenclub 2B-Home, waar ze toelichting geeft op het oefenspel van de week, en waar ze soms ‘invalt’ als een bridgepaar niet compleet is. Op de tweede plaats eindigden Rudy Visser & Harry Geelen en op de derde plaats Roland van Ommen & Barbera Wiemer.

Van de 7 OW-paren wisten alleen Helen Speicher en Gerrie Hendriks op het hiernavolgende spel een klein slem in SA te bieden en precies te maken, en daarmee scoorden ze 100% op dit spel, en een 100%-score is steeds een belangrijke bijdrage voor het kampioenschap. Ook Paul Mekking & Els den Haan en Roland van Ommen & Barbera Wiemer boden en maakten een klein slem, maar in harten, voor een score van 75%. Hieronder het spel en hoe Prof Jack (een bridgeprogramma) het zou hebben aangepakt.

Spel 14, 5-3-14, Oost/Niemand Biedverloop bij Jack op basis van vijfkaart hoog
Speicher 1 speicher 2

        

Oost opent met 1♥ op basis van 12 punten of 15 herwaarderingspunten als rekening wordt gehouden met de mooie grillige verdeling (voor een zeskaart wordt 1 pt en voor een singleton wordt 2 pt bijgeteld). West doet een bijbod op 1-niveau en geeft daarmee 6+ pt aan, ook al heeft West er 19-21. Maar het is een nieuwe kleur en dan mag de partner niet passen. Oost doet nu een steunbod (op al genoemde kleur en dan moet de kracht erbij worden vermeld), maar wel met een sprong en geeft daarmee 15+ pt aan en een 6+kaart harten. De troefkleur staat daarmee vast, en de 4♦ en de 4♠ van West geven een ruitencontrole en daarna een schoppencontrole aan (hier azen, maar ook renonces zijn controles). Merkwaardig genoeg wil Jack niet verder gaan dan 5♥. Ook West heeft toch wel 15+ pt laten horen en bovendien controles, terwijl Oost 2 klaverencontroles heeft, dus dan ligt azen vragen met 4SA iets meer in de rede. West belooft met 5♠ drie azen en het beste bod lijkt Prof Jack nu 6♥. Maar gezien de controles op alle kleuren valt te begrijpen dat Helen Speicher en Gerrie Hendriks ook wel 6SA aandurfden. Maar prachtig geboden, want wie zoals Jack niet af en toe een beetje risico durft te nemen, wordt vast geen kampioen.

Afspel

Het afspel is niet moeilijk, want er zijn zonder snits en zonder communicatieproblemen precies 12 vaste slagen voor het oprapen, waarbij Oost zijn ruitenverliezer kan deponeren onder de schoppen heer.

Bram DoevesBram Doeves

-advertenties-

-goede doel-