drugs 21987 1920Het CDA Zoetermeer maakt zich zorgen over de veiligheid van kinderen. Een kleine groep kinderen die niet gevaccineerd wordt, kan op crèches een gevaar betekenen voor andere jonge kinderen. Het CDA wil dat crèches niet-gevaccineerde kinderen kunnen weigeren.

Kinderen kunnen niet vlak na de geboorte tegen alle ziektes worden ingeënt, maar zijn veilig als de omgeving van het kind wel ingeënt is. Dit is het geval bij een inentingsgraad van 95%. Landelijk zakt het percentage nu al naar 90,1%, waardoor de kans groter wordt dat kleine kinderen blootgesteld worden aan besmettelijke en soms dodelijke ziekten.
Het CDA vindt het gedrag van ouders die hun kind niet laten vaccineren onverantwoordelijk. Het CDA wil daarom actie van het college. “Ouders die de gezondheid van hun kind wel serieus nemen, moeten kunnen vertrouwen op de veiligheid van crèches”, aldus het CDA.

“Het CDA Zoetermeer staat voor de zekerheid en veiligheid van zorg van onze kinderen. Ze moeten veilig naar de crèche kunnen,” vindt CDA-raadslid Esmee van Oudheusden. “Maar zo vanzelfsprekend is dat niet meer. De veilige vaccinatiegraad was in Nederland lange tijd boven de veilige 95%. Landelijk zien we dit percentage al zakken naar 90,1%. Onze kinderen lopen dus meer gevaar om ernstige ziekten als mazelen en rodehond op te lopen, met evenzeer ernstige complicaties. Het CDA vindt dit een uiterst zorgelijke ontwikkeling,” aldus Van Oudheusden.

Kinderen weigeren

Het CDA-raadslid graag wil van het college weten hoe is gesteld met de vaccinatiegraad in Zoetermeer. “We willen weten of de vaccinatiegraad in Zoetermeer ook daalt en welke mogelijkheden kinderdagverblijven hebben om kinderen te weigeren als ze niet gevaccineerd zijn. Ouders die de gezondheid van hun kind wel serieus nemen, moeten kunnen vertrouwen op de veiligheid van crèches.”

Voorlichting

“We vinden het ook belangrijk dat Zoetermeerse ouders goede voorlichting krijgen over vaccineren,” aldus Van Oudheusden. “Als het aan ons ligt, komt er een intensieve voorlichtingscampagne over vaccineren, want wij vinden het van groot belang dat er zoveel mogelijk kinderen gevaccineerd zijn. Het CDA is voorstander van vrije keuze van mensen, tot de veiligheid van kinderen in gevaar komt. Dat is onverantwoord en dan moet je als overheid in het belang van kinderen optreden.”

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-goede doel-