dumpafvalDe wijkagenten van Buytenwegh laten via Twitter hun ongenoegen weten over het dumpen van afval in de wijk. Dit weekend kwamen zij op verschillende plaatsen afval tegen. "Waarom doen mensen dit?", vroegen de wijkagenten zich af.

Tijdens hun surveillance werd op verschillende plekken gedumpt afval ontdekt in Buytenwegh. De wijkagenten weten dat gedumpt afval de drempel verlaagd voor anderen om er nog meer afval bij te zetten. Op deze manier gaat de leefbaarheid in een straat achteruit.

De wijkagenten riepen via twitter ook op om de wijk schoon te houden: "Ruim a.u.b. uw troep op en houd onze wijk schoon!"

Het dumpen van afval blijft een hardnekkig probleem en brengt extra kosten met zich mee om het op te laten ruimen.  

 

Foto: Wijkagent Buytenwegh
-advertenties-

-goede doel-