misdaadUit de misdrijfcijfers over de eerste acht maanden van het jaar 2020 blijkt dat de High Impact Crimes zijn gedaald in de afgelopen tijd. Ook het totale aantal misdrijven is licht gedaald, met 2%. Een toename was te zien in bij geluidsoverlast, dit aantal steeg met 32% naar 1225 gevallen.


De misdrijfcijfers over de eerste 8 maanden van dit jaar laten goed zien dat mensen maandenlang vooral veel thuis moesten blijven: het aantal woninginbraken daalde met 28%, ook waren er veel minder inbraken met diefstal uit schuurtjes, dit daalde met 54%. Het aantal meldingen van geluidsoverlast en overlast door jeugd en andere personen steeg daarentegen weer licht. Ook werden meer gevallen van burenruzie gemeld, dit steeg met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Ook het aantal gevallen van zakkenrollerij daalde flink, met 62%. Het aantal gevallen van geconstateerde fraude is daarentegen weer aanzienlijk gestegen, met 59% naar 684 gevallen. Sinds kort rapporteert de politie ook over aantallen verwarde personen, dit aantal steeg ten opzichte van 2019 met 12%.

 

Aanpak Ondermijning

Sinds 1 juli 2020 zijn de gemeente en politie gestart met de uitvoering van een nieuwe aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen. De zichtbaarheid van gemeentelijke toezichthouders en de politie is op een aantal bedrijventerreinen aanzienlijk verhoogd, ook zijn er veel informele gesprekken gevoerd met ondernemers, om signalen op te hal. Een aantal bedrijven zijn gecontroleerd op naleving van het Digitaal Opkopersregister (DOR). Bij een deel van de ondermijningscasussen zijn al concrete resultaten behaald.

-advertenties-

-goede doel-